درباره ما

ba2nچیست؟

باتون سامانه تبدیل کننده لینک های شما به لینک های درآمدزا می باشد به این صورت که شما با کوتاه کردن لینک هایتان، به ازای هر بازدید که از لینک هایتان

می شود مبلغی کسب خواهید کرد و درآمد شما بعد از رسیدن به مرز 5 هزار تومان  می توانید درخواست واریز دهید..

- شایان ذکر است، همه بازدید های ایرانی و خارجی شما شمارش می شوند و شما می توانید لینک های خود را در وبسایت و وبلاگ یا در شبکه های اجتماعی مختلف قرار بدهید تا کسب درآمد کنید.
 

در صورتی که صاحب سایت یا وبلاگی هستید، می توانید در 1 دقیقه، لینک های مورد نظر خودتان را تبدیل به لینک های درآمدزا کنید.

- همچنین می توانید با زیرمجموعه گیری، درصدی از درآمد زیرمجموعه ها را نیز به حساب خود اضافه کنید. قابل توجه است که در این حالت، هیچ مبلغی از حساب زیرمجموعه شما کسر نخواهد شد.

منتشر شده در: ۲۰۱۹/۱۰/۲۱،‏ ۱۴:۱۲