قوانین و مقررات استفاده از خدمات

در باتون ناشران و کاربران میتوانند هر لینکی را کوتاه کنند و با اشتراک لینک های کوتاه شده درآمد کسب نمایند. آگهی ها در بین راه رسیدن بازدیدکنندگان به مقصد اصلی لینک های کوتاه شده نمایش داده میشود. با استفاده از خدمات سایت شما موافقت میکنید که لینکهای کوتاه شده شما شامل نمایش تبلیغات می باشد که البته نیاز اساسی برای ادامه حیات سایت میباشد.
از کاربران درخواست داریم در صورتی که نیازی به لینکهای قدیمی خود ندارند به پشتیبانی اطلاع دهند تا لینکهای قدیمی حذف شوند تا در افزایش سرعت و کاهش حجم پایگاه های داده موثر شود.

با استفاده از خدمات سایت شما قبول میکنید فعالیتهای زیر را انجام ندهید:

در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه و شرایط فورس ماژور مانند: جنگ ، سیل، زلزله ، مرگ و... تمامی مسئولیت های معنوی و مادی از مسئولان سایت برطرف می شود. تمام درآمدهایی که به حد نصاب نرسیده اند قابل پرداخت نمی باشند. همچنین مدیریت میتواند در هر زمان نسبت به تغییر، تصحیح و افزودن قوانین اقدام نماید لذا کاربران باید نسبت به مطالعه قوانین سایت روزانه اقدام نمایند.